МОНГОЛЧУУДЫН НИЙГМИЙН СҮЛЖЭЭ
Найзуудаа урьж, бүгдээрээ нэгдэх талбар!
Өлгөц олдсонгүй.
Өлгөц олдсонгүй.